Види палива

Характеристики палива
Тепловая способность, ккал/кг Теплотворная способность, кВт.ч/кг Влажность Wp, % Зольность, % Коэф. перевода натурального топлива в условное
Тирса з хвойних порід 1935 2,25 50 від 1 до 3 0,276
Тирса з хвойних порід 2440 2,84 30 від 1 до 3 0,350
Тирса з твердих порід деревини 2960 3,44 30 від 1 до 3 0,422
Тріска (щепа) 1823 2,17 50 від 1 до 3 0,266
Тріска (щепа) 2845 3,36 30 від 1 до 3 0,412
Паливо:
Тріска (щепа)
Тріска (щепа)
Матеріал є найвигіднішим для опалення з споживчої точки зору. Основною перевагою матеріалу є висока теплотворність, калорійність, повнота згоряння, до 1% залишку зольності після згоряння.
Тирса з твердих порід деревини
Тирса з твердих порід деревини
Головна перевага тирси з деревини – це в 1,5 рази вища температура горіння, ніж у дров. За рахунок низької вологості тирса з деревини виділяє менше сажі і менш забруднює димохід.
Тирса з хвойних порід
Тирса з хвойних порід
Суха тирса і стружка - відходи столярних виробів, найчастіше після обробки попередньо висушеної дошки на чотирибічному верстаті.
Витрата палива котлами “КВТ”:
Тип палива:
Тип котла:
Потужність котла:
Результат (кг):
1 час 1 сутки 1 сезон